Om Oss

Skickliga och duktiga jurister

Vår affärsidé är att skapa de bästa legala förutsättningarna för våra klienters verksamhet. Ambitionen är att tillhandahålla förstaklassig service som tillika är kostnadseffektiv. För att kunna ge optimal service är det viktigt för oss att lära känna våra klienter, deras behov, verksamhet och anställda. Vår rådgivning och vårt agerande ska öka våra klienters konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet.

 

Mångårig erfarenhet

Våra jurister har mångårig erfarenhet av förhandlingar och domstolsprocesser. Hos oss på Lexman Law finns en gedigen juridisk kunskap från både affärslivet och domstol. Vi erbjuder skickliga jurister med personligt engagemang och starkt affärsfokus.

 

Helhetssyn

Vi har en helhetssyn på våra klienters affärer och har därför ett väl utvecklat nätverk med specialister för områden inom vilka vi inte är experter, t.ex. inom skatt och patent. För gränsöverskridande och internationella frågor har vi även nära kontakter med framstående jurister i andra länder.

 

Lexman Law