Referenser

Referenser

”Vi har haft stor nytta av Lexman Law. Deras jurister är oerhört skickliga och kompetenta och de uppnår alltid bättre resultat än vad vi hade förväntat oss. Dessutom förstår de hur köksbranschen fungerar och de har kunskap om våra produkter. Vi kommer fortsätta att använda oss av Lexman Law när vi behöver juridisk hjälp."

Jonas Axelsson
VD Ballingslöv InfraCity AB

”Lexman Laws jurister är mycket noggranna som vinnlägger sig om att sätta sig in i kundens behov och önskemål vilket sedan genomgående reflekteras i deras förslag och rekommendationer. Deras jurister har stor integritet och stort kunnande vilket gör att det känns tryggt att ha Lexman Law på sin sida i avtalsförhandlingar. Jag uppskattar särskilt attityden att de aldrig ger upp innan målet är nått."

Maria Göth
VD Gasporox AB


”Vi har anlitat Lexman Law vid flera olika akuta ärenden där de bl.a. har hjälpt oss att skräddarsy olika avtal. Lexman Laws jurister är extremt duktiga och professionella i sitt bemötande. Jag kan varmt rekommendera dem."


Bashir Goriya
VD Calculate Group Sverige AB Styrelseledamot Likvidum AB

”Vi valde att samarbeta med Lexman Law på grund av deras erfarenhet och deras förståelse för både det legala och det kommersiella. För mig har det varit ovärderligt med ett bra juridiskt bollblank som ser riskerna och erbjuder lösningarna. Deras kunnande har hjälpt oss ur flera kluriga situationer. Det är imponerande att se vilka resultat de uppnår. Lexman Laws jurister har varit en bidragande orsak till våra framgångar.”

Jens Nilsen
VD Buzz AB,
Styrelseledamot Spectracure AB